Cytat na dziś:
" Fortuna dominuje nad wszystkim. Pomaga lub przeszkadza nie dlatego, żeby uczynić zadość prawdzie, lecz ze zwykłego kaprysu. "

                                                                                                          SalutioUbezpieczenia odpowiedzialności cywilnejUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest jednym z najczęściej wykupowanych ubezpieczeń przez obywateli. Zwykle ubezpieczenie OC kojarzone jest tylko i wyłącznie z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym dla samochodów. Niemniej jednak trzeba powiedzieć, że jest to tylko jeden z wielu rodzajów ubezpieczeń OC. 

Przede wszystkim należy powiedzieć, że w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej firma ubezpieczeniowa zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba trzecia, na której rzecz zostaje zawarta umowa ubezpieczenia (ubezpieczony). Być może jest to zawiłe wytłumaczenie, aczkolwiek ubezpieczenie OC chroni nas przed odpowiedzialnością materialną za szkody, jakie wyrządziliśmy.

Ubezpieczenia OC można podzielić co najmniej na kilka rodzajów, biorąc pod uwagę różne kryteria. Jeśli chodzi o formę nawiązywanie prawnego stosunku ubezpieczenia dzieli się je na obowiązkowe i dobrowolne. Z kolei, ubezpieczenia obowiązkowe OC dzielą się na powszechne i szczególne. Tutaj znów możemy wyodrębnić kolejne klasyfikacje. W obrębie powszechnych ubezpieczeń OC możemy mówić o ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, posiadaczy gospodarstw rolnych, doradców podatkowych oraz podmiotów przyjmujących zamówienie na świadczenia zdrowotne za szkody wyrządzone przy udzielaniu tych świadczeń. Natomiast szczególne ubezpieczenia obowiązkowe OC dzielą się na ubezpieczenia OC brokerów, przewoźników lotniczych, organizatorów turystyki, komorników, organizatorów imprez masowych, przedstawicieli niektórych zawo?dów prawniczych (notariuszy, adwokatów, radców prawnych), jak również ubezpieczenia OC za szkody jądrowe i olejowe. Tak jak zostało to już wspominane, najbardziej powszechne jest ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych, zwane po prostu ubezpieczeniem komunikacyjnym. Samochód, motocykl czy ciężarówka mogą wyrządzić ogromne szkody w ruchu drogowym, zarówno majątkowych, jak i osobowych. W przepisach drogowych jest jasno określone, że ubezpieczenie OC jest obowiązkowe w przypadku posiadania samochodu osobowego, ciężarowego, motocykla, ciągnika rolniczego oraz każdego innego podjazdu podlegającego rejestracji. Bez ważnej polisy ubezpieczeniowej nie można zarejestrować pojazdu mechanicznego. Umowa ubezpieczeniowa zawsze związana jest z konkretnym pojazdem, a więc nawet jeśli ma on kilku właścicieli spokojnie wystarczy jedno ubezpieczenie OC. Obowiązek ubezpieczeniowy zawsze ciąży na bezpośrednim posiadaczu pojazdu, którym może być właściciel, użytkownik, leasingobiorca bądź dzierżawca. Ubezpieczenie OC chroni kierowcę pojazdu przed skutkami materialnymi, które może spowodować w trakcie wypadku czy kolizji. Poszkodowani w wypadku mogą więc domagać się odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela, u którego kierowca miał wykupioną polisę OC. Każde ubezpieczenie OC funkcjonuje podczas ruchu pojazdu na drogach, choć ochroną objęte jest nie tylko poruszanie się samochodu, ale także wsiadanie i wysiadanie z niego, załadunek i rozładunek pojazdu, jak i zatrzymanie, postój lub garażowanie. 

Swoim zakresem ubezpieczenia OC obejmują bardzo wiele szkód, do których należy zaliczyć szkody wynikające z zalania w wyniku pęknięcia rury, nie zakręconego kranu czy awarii pralki, ogniowe powstałe poprzez pozostawione włączone żelazko, niedopałek papierosa, związane z brakiem należytej opieki nad dziećmi - wybite szyby, uszkodzone samochody, związane z uprawianiem narciarstwa, związane z użyciem broni palnej, związane z zaniedbaniem obowiązku utrzymania posesji w należytym stanie, np. złamanie nogi przez przechodnia w wyniku oblodzenia chodnika przed domem, jak również szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe, psy oraz konie, a także związane z posiadaniem pszczół. 

Trzeba podkreślić, że ubezpieczenie OC nie obejmuje swym zasięgiem pełnego zakresu szkód wyrządzonych osobom trzecim. Najczęściej owe wyłączenia obejmują szkody wyrządzone osobom bliskim, wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, spowodowane pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych środków psychotropowych, wywołane przez psy ras wpisanych na listę ras psów niebezpiecznych, jak również szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych o których istnieniu wiedziała osoba objęta ubezpieczeniem.


Prosimy oceń
stronę/treści:

  
5/5, ocen: 2

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ocena: 100 % na 100%
Liczba opinii: 2Zobacz również:

8 sposobów, na to, jak uzyskać ubezpieczenie samochodowe z niską ratą

Bezproblemowe nabywanie ubezpieczenia zdrowotnego online.

Cena ubezpieczenia a jego jakość

Cenne wskazówki odnośnie porównywania ofert ubezpieczeń zdrowotnych.

Co warto rozważyć przed zakupem długoterminowej polisy zdrowotnej?

Czy jest mi potrzebne ubezpieczenie podróży?

Czy każdy powinien ubezpieczyć swoje życie?

Czy ubezpieczenie podróży jest przydatne?

Darmowego ubezpieczenie samochodu

Dlaczego nie warto pożyczać pieniędzy znajomym i rodzinie?

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne.

Indywidualne ubezpieczenia zdrowotne w przystępnej cenie.

Inwestycje - potencjalne zyski i ryzyko

Jak działa ubezpieczenie stomatologiczne?

Jak porównywać oferty ubezpieczeniowe samochodu?


Tagi: ubezpieczenie zdrowotne, compensa, oc online, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie oc, oc ubezpieczenie, ubezpieczenia oc, oc ubezpieczenia, ubezpieczenia


Nawigacja