Cytat na dziś:
" Fortuna dominuje nad wszystkim. Pomaga lub przeszkadza nie dlatego, żeby uczynić zadość prawdzie, lecz ze zwykłego kaprysu. "

                                                                                                          SalutioUbezpieczenia NW - następstw nieszczęśliwych wypadkówUbezpieczenie NW to jeden z typów w pełni dobrowolnego ubezpieczenia. Jego pełna nazwa to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, co powoduje, że bardzo często można spotkać się w ofertach towarzystw z nazwą ubezpieczenie NNW. Warunki ubezpieczenia i zawarcia polisy zawsze określa dany zakład, w wydanych przez niego ogólnych warunkach ubezpieczeń. Sami klienci nie muszą ich dodatkowo wykupywać. 

W zakresie ubezpieczeń NW można wyróżnić kilka rodzajów, ale najczęściej dokonuje się klasyfikacji na grupowe ubezpieczenia NW oraz indywidualne. Większość zakładów ubezpieczeń majątkowych funkcjonujących na rynku sprzedaje polisy ubezpieczeń NW, choć absolutnym liderem w tym zakresie jest PZU SA. Grupowe ubezpieczenia NW obejmują głównie ubezpieczenia młodzieży szkolnej, grupowe ubezpieczenia pracowników oraz ubezpieczenia NW dla kierowcy i pasażera pojazdu mechanicznego. W tym ostatnim przypadku należy uznać ubezpieczenie za grupowe, ponieważ przed wypadkiem nigdy nie może być wiadomo ile będzie ofiar, a przecież do samochodu wchodzi od 4 do 5 osób. Z kolei, z indywidualnych ubezpieczeń NW może skorzystać właściwie każdy i są zawierane przez pojedynczego ubezpieczonego.

Swoim zakresem ubezpieczenia NW obejmuje najczęściej odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeniowego w razie, gdy z powodu nieszczęśliwego wypadku, spowodowanego nagłą, zewnętrzną przyczyną w ściśle określonych okolicznościach, ubezpieczony dozna uszkodzenia ciała bądź uszczerbku na zdrowiu. Istnieją przypadki, w których ubezpieczenie NW obejmuje sytuacje, w których dochodzi do uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia nie za sprawą nagłej przyczyny. W przypadku zaistnienia powyższych sytuacji osoba posiadająca ubezpieczenie otrzymuje odszkodowanie, którego kwota zależna jest od uszczerbku na zdrowiu i doznania go w wyniku wypadku objętego zakresem ochrony. Towarzystwo ubezpieczeniowe zawsze skrupulatnie określa procent uszczerbku na zdrowiu i na tej podstawie wylicza kwotę odszkodowania, należnego klientowi. Jeśli samodzielnie chcielibyśmy wyliczyć, ile pieniędzy należy nam się od ubezpieczalni musimy podzielić sumę ubezpieczenia, która jest określona w polisie ubezpieczeniowej, przez 100 i pomnożyć przez przyznany nam przez towarzystwo procent uszczerbku. Jeśli nastąpi śmierć ubezpieczonego, zakład ubezpieczeń wypłaca osobom uposażonym całą sumę ubezpieczenia wskazaną w polisie. Bywają przypadki, w których wypłacana jest nawet dwukrotność sumy ubezpieczenia. 

Procedura dochodzenia odszkodowania z tytułu ubezpieczenia NW jest bardzo prosta, ponieważ jedyną czynnością, jaką należy zrobić, jest zgłoszenie szkody i stawienie się na komisję lekarską, którą wyznacza ubezpieczalnia. Trzeba zaznaczyć, że rzeczone zgłoszenia są składane na specjalnym druku. Komisja najczęściej wymaga okazania możliwie kompletnej dokumentacji medycznej leczenia powypadkowego i na podstawie niej oraz własnych oględzin przyznaje procent uszczerbku na zdrowiu. Każdy ubezpieczony może odwołać się od orzeczenia lekarskiego do tej samej jednostki organizacyjnej danego zakładu ubezpieczeń, gdzie zgłaszał wcześniej szkodę. Nie można zagwarantować, że odwołanie zostanie uwzględnione przez zakład ubezpieczeń. Niezwykle rzadko osoby, które nie uzyskały większej kwoty ubezpieczenia wynajmują prawników, ponieważ jest to po prostu nieopłacalne. 

Trzeba pamiętać o tym, ze w momencie, kiedy zdarzy się wypadek a mamy wykupioną polisę ubezpieczenia NW, powinniśmy w pierwszej kolejności uzyskać informację od ubezpieczalni, czy należy nam się odszkodowanie. Z uwagi na fakt, że kwoty odszkodować w odniesieniu do ubezpieczenia NW są stosunkowo niskie, raczej rzadko zdarza się, by zakład ubezpieczeń nie wypłacił należnej ubezpieczonemu kwoty. Nawet najmniejszy uszczerbek na zdrowiu, który został spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem, może skutkować wypłatą odszkodowania, choć będzie to niewielka suma.


Prosimy oceń
stronę/treści:

  
5/5, ocen: 1

Ubezpieczenia NW - następstw nieszczęśliwych wypadków

Ocena: 100 % na 100%
Liczba opinii: 1Zobacz również:

8 sposobów, na to, jak uzyskać ubezpieczenie samochodowe z niską ratą

Bezproblemowe nabywanie ubezpieczenia zdrowotnego online.

Cena ubezpieczenia a jego jakość

Cenne wskazówki odnośnie porównywania ofert ubezpieczeń zdrowotnych.

Co warto rozważyć przed zakupem długoterminowej polisy zdrowotnej?

Czy jest mi potrzebne ubezpieczenie podróży?

Czy każdy powinien ubezpieczyć swoje życie?

Czy ubezpieczenie podróży jest przydatne?

Czy warto ubezpieczyć kredyt mieszkaniowy?

Darmowego ubezpieczenie samochodu

Dowiedz się, jak wyjść z zadłużeń na kartach kredytowych

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne.

Indywidualne ubezpieczenia zdrowotne w przystępnej cenie.

Inwestycje - potencjalne zyski i ryzyko

Jak działa ubezpieczenie stomatologiczne?


Tagi: oc, ubezpieczenia, ubezpieczenie, warta, składki, umowa sprzedaży auta, umowa o kupno samochodu, ubezpieczenie zdrowotne, oc online, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie oc, oc ubezpieczenie


Nawigacja