Cytat na dziś:
" Fortuna dominuje nad wszystkim. Pomaga lub przeszkadza nie dlatego, żeby uczynić zadość prawdzie, lecz ze zwykłego kaprysu. "

                                                                                                          SalutioUbezpieczenia Autocasco - ACOprócz obowiązkowego ubezpieczenia OC właściciel pojazdu może zdecydować się na zakup ubezpieczenia AC, czyli Autocasco. Jest ono coraz bardziej popularnym ubezpieczeniem, które wykupują zwłaszcza zapobiegliwi właściciele pojazdów, szczególnie obawiający się na przykład kradzieży. 

Ubezpieczenie AC jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które chroni pojazd ubezpieczającego przed szkodami, których sam jest sprawcą oraz przed kradzieżą i aktami wandalizmu dokonanymi na ubezpieczonym pojeździe. Z polisy Autocasco właściciel pojazdu może otrzymać odszkodowanie powstałe w wyniku działania zdarzeń zewnętrznych, czyli sytuacji, którym winne są zjawiska naturalne (powódź, pioruny) oraz gdy sprawca uciekł lub policji nie udało się ustalić jego tożsamości. Dowodem zawarcia umowy Autocasco, podobnie jak w przypadku innych ubezpieczeń, jest polisa. 

Przedmiotem ubezpieczenia AC może być każdy pojazd mechaniczny, który podlega rejestracji na terenie naszego kraju. Można więc ubezpieczyć w ten sposób samochód osobowy, ciężarowy, autobus, motocykl itp. wraz z pełnym wyposażeniem, które stanowi na przykład radio samochodowe. Towarzystwa oferujące ubezpieczenia AC samodzielnie określają jego warunki, dlatego też w różnych firmach mogą być one zupełnie inne. Ogólne warunki ubezpieczenia AC są bardzo istotne, ponieważ stanowią one integralną część umowy. Określają one dokładnie, co jest przedmiotem ubezpieczenia, jaki jest jego zakres, wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa, sposób zawierania umowy, zakres i czas trwania polisy, prawa i obowiązki stron umowy oraz sposób ustalania wysokości odszkodowania. Wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia AC zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do ponoszenia ryzyka uszczerbku w majątku ubezpieczającego, które związane jest z zaistnieniem określonego ryzyka objętego umową, z kolei sam ubezpieczający zobowiązuje się do regularnej zapłaty składki. 

Maksymalny okres na jaki można wykupić polisę AC to rok, niemniej jednak można ją wykupić także na okres na przykład pół roku. Właściciel pojazdu ma prawo przerwać ubezpieczenie Autocasco w każdym momencie obowiązywania polisy i dzięki temu odzyskać część składki za pozostałe miesiące. Trzeba jednak przy tym zaznaczyć, że kwota do zwrotu dla ubezpieczającego zawsze jest pomniejszana o różne opłaty manipulacyjne towarzystwa, z którymi warto zapoznać się przed podjęciem decyzji o zerwaniu umowy. Warto dodać, że każda osoba podpisująca polisę ubezpieczenia AC ma prawo w ciągu 30 dni odstąpić od umowy, gdyby okazało się, że któreś z jej postanowień nie spełnia oczekiwań klienta. Zapis ten jest bardzo korzystny dla samych konsumentów. 

Ubezpieczający pojazd poprzez polisę Autocasco powinien pamięta o opłacaniu składek dokładnie w ustalonym terminie, ponieważ nawet najmniejsze opóźnienie może skutkować natychmiastowym rozwiązaniem umowy ubezpieczeniowej przez towarzystwo, a tym samym utratę ochrony zapewnionej w ubezpieczeniu AC. Co ciekawe, towarzystwo wcale nie musi informować klienta o rozwiązaniu umowy. W takim przypadku może się on dowiedzieć o tym przykrym fakcie w momencie wypadku. Wówczas właściciel pojazdu niewątpliwie będzie bardzo rozczarowany poniesionymi stratami, których naprawę będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. 

Dzięki ubezpieczeniu AC właściciel pojazdu ma zapewnioną kompleksową ochronę przed wszelkimi skutkami zdarzeń, które mogą spowodować straty materialne związane z użytkowaniem pojazdu. Dodatkową korzyścią jest możliwość włączenia różnych ryzyk dodatkowych, a także możliwość indywidualnego kształtowania warunków ubezpieczenia i ceny, dzięki zmniejszaniu ochrony za niższą składkę. Polega to na udziale właściciela pojazdu w szkodzie w wysokości 10 lub 20% sumy ubezpieczenia, dzięki czemu ubezpieczający ma zniżkę składki odpowiednio 30 lub 50%.


Prosimy oceń
stronę/treści:

  
0/5, ocen: 0

Ubezpieczenia Autocasco - AC

Ocena: 0 % na 100%
Liczba opinii: 0Zobacz również:

8 sposobów, na to, jak uzyskać ubezpieczenie samochodowe z niską ratą

Bezproblemowe nabywanie ubezpieczenia zdrowotnego online.

Cena ubezpieczenia a jego jakość

Cenne wskazówki odnośnie porównywania ofert ubezpieczeń zdrowotnych.

Co warto rozważyć przed zakupem długoterminowej polisy zdrowotnej?

Czy jest mi potrzebne ubezpieczenie podróży?

Czy każdy powinien ubezpieczyć swoje życie?

Czy ubezpieczenie podróży jest przydatne?

Darmowego ubezpieczenie samochodu

Grupowe ubezpieczenia zdrowotne.

Indywidualne ubezpieczenia zdrowotne w przystępnej cenie.

Inwestycje - potencjalne zyski i ryzyko

Jak działa ubezpieczenie stomatologiczne?

Jak porównywać oferty ubezpieczeniowe samochodu?

Jak turyści mogą zaoszczędzić na ubezpieczeniu zdrowotnym?


Tagi: ac, oc, ubezpieczenia, ubezpieczenie, wypowiedzenie, wypowiedzenia umowy, warta, składki, umowa sprzedaży auta, umowa o kupno samochodu, umowa zakupu samochodu, emerytura, oc online


Nawigacja